Oferta de ocupaţii şi meserii

Important!

Școala de Meserii Șerban a elaborat standardul ocupațional Maistru Mecanic Auto COD COR 311509 care oferă cursanților toate competențele necesare pentru Inspector ITP, pentru coordonarea unităților de prestări servicii auto precum și pentru evaluarea tehnică a daunelor auto așa cum se poate observa în competențele dobândite.

COMPETENȚE

1. Analizarea factorilor de risc şi aplicarea normelor de protecţia muncii şi protecţia mediului;
2. Comunicarea şi gestionarea relaţiilor cu echipa, cu clienţii şi cu terţii;
3. Evaluarea costurilor şi a resurselor umane si materiale necesare în intervenţie;
4. Cunoaşterea si aplicarea noţiunilor de bază din domeniile mecanică dinamică si dinamica autovehiculelor, referitoare la vehiculele rutiere;
5. Cunoaşterea si aplicarea noţiunilor de bază din domeniile electronică şi electricitate, referitoare la vehiculele rutiere;
6. Aplicarea cunoştinţelor despre „Materiale si prelucrarea materialelor" utilizate pentru construcţia vehiculelor rutiere;
7. Cunoaşterea şi aplicarea cunoştinţelor privind construcţia vehiculelor rutiere;
8. Cunoaşterea şi diagnosticarea diferitelor tipuri de motoare cu ardere internă;
9. Monitorizarea stării tehnice şi a modului de întreţinere a utilajelor şi echipamentelor de lucru;
10. Diagnosticarea vehiculelor rutiere;
11. Organizarea/coordonarea /monitorizarea /verificarea intervenţiilor asupra vehiculelor rutiere in unităţile de prestări servicii auto;
12. Verificarea componentelor electronice ale vehiculelor rutiere și înlocuirea celor defecte;
13. Aplicaţii IT la vehiculele rutiere;
14. Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate;
15. Inspectarea tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
16. Evaluarea tehnică a daunelor auto;
1 7. Obţinerea atestatelor pentru unităţi de prestări servicii auto.
Organizăm programe de formare "Maistru mecanic auto", cod COR 311509, cu competenţele conforme Standardului Ocupaţional (Inițiator/Autor - Școala de Meserii Șerban).

Vă prezentăm oferta noastră de ocupaţii şi meserii, pe care le puteţi obţine prin perfecţionare sau calificare.

Citește Standard Ocupațional
Nr. crt. Meseria (ocupaţia) obţinută şi principalele competenţe profesionale Studii minime necesare la înscriere
1 Maistru mecanic auto (perfecţionare și specializare)
Poate ocupa funcția de inspector ITP , coordonează service-uri și stații ITP, acordă asistenţă tehnică la repararea autovehiculelor, efectuează inspecţiile tehnice periodice și poate efectua evaluarea tehnică a daunelor auto.
Liceu cu sau fără bacalaureat
2 Maistru în construcţii Liceu cu sau fără bacalaureat.
3 Schelar Învăţământ obligatoriu.
4 Mecanic auto Învăţământ obligatoriu.
5 Tinichigiu vopsitor auto Învăţământ obligatoriu.
6 Mecanic vulcanizator Învăţământ obligatoriu.
7 Lucrător finisor în construcţii Învăţământ obligatoriu.
Programul Scolii este flexibil, conceput conform intereselor cursantilor.
Program flexibil pentru angajatii care se califica fara scoatere din productie.
Reduceri de taxe pentru cursantii ai caror frati sau parinti au absolvit Scoala Serban.
La cererea agentilor economici, Scoala Serban organizeaza programe de calificare pentru orice meserie din Codul COR.

Acte necesare la înscriere

• Copie certificat de naştere
• Act de studii (copie şi original)
• Copie act de indetitate
• Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Certificate de Calificare valabile în ţara şi în Uniunea Europeană

oferta noastră de ocupaţii şi meserii

Relaţii şi înscrieri zilnic între orele 8-16, la sediul Şcolii.

Consultă Oferta